Alle ordrer utenfor Norge fratrekkes 25% VAT!

Livsnødvendig antiobiotika reddet Oda sin finger/hånd og liv i julen 2019

Vi har tidligere skrevet om Norges Nasjonale mål om reduksjon av antibiotikabruk. Spesielt viktig er reduksjonen rettet mot barn og unge voksne. Disse målene er nesten i boks i skrivende stund.

Det skrives ut mindre antibiotika og det er mer målrettet bruk enn tidligere. Gratulerer Norge for en god start i en verdensomspennende innsats mot antibiotikaresistens.

Målet med reduksjonen er blant annet å sikre at antibiotika vil virke når man virkelig trenger det og vi i Rosacea Norge har blant annet alliert oss med oppfordringene fra kreftforeningen om selv å vurdere behovet for antibiotika for diffuse lidelser i denne sammenhengen.

I julen hadde Rosacea Norge sin Oda Ravlo 8 dager på sykehus etter et nesten usynlig stikk i fingeren hvor noen sinte bakterier fant veien inn. Bildeserien viser den uhyggelige raske utviklingen.

Etter to operasjoner og store doser antibiotika ser det nå ut til å ha gått bra. Hun kom seg på sykehus i tide og takket være riktig antibiotika og at denne virket, vil hun kanskje sitte igjen med noen arr og en stivere finger- men med live og lemmer i behold.

Vakthavende lege på akutten kunne fortelle oss at uten antibiotika ville dette i beste fall blitt en amputasjon. Inge Thomas og legene hadde en interessant diskusjon om antibiotikabruk og vi fortalte om vår innsats for å se på andre virkemidler en antibiotika for behandling av Rosacea, Akne og lignende hudlidelser. Det ble et tema med mange leger og fagfolk gjennom julen og vi ble møtt med svært positive syn på våre synspunkter.

Alle er ikke like heldige som Oda. En av våre medlemmer måtte rett før jul amputere det ene benet rett under kneet etter en lignende episode. Årlig dør tusenvis av mennesker i Norge av sepsis (blodforgiftning). Vi skal ikke opptre som noe antibiotikapoliti. Vi vil bare med dette fortsette med vår oppfordring til å jobbe aktivt selv med triggerfaktorer og annen behandling av Rosacea og Akne med blant annet kosthold , stressmestring og riktig stell av huden.

Det vil selvfølgelig være tilfeller også med huden hvor antibiotika er nødvendig og et godt samarbeid mellom lege /oss og deg som lider av hudproblemer vil kunne hjelpe til med å avgjøre når dette trengs.

Pr i dag har Inge Thomas fremdeles overvekt av faste Rosaceapasienter med store mage / tarm problemer– muligens etter langvarig og potensielt unødvendig bruk av antibiotika. Det er et tankekors.

Som dere kan se av bildene vil det kunne forventes noe lengre responstid enn normalt da Oda ikke klarer å skrive så fort en god stund fremover :-)

Følg også med på studioday sin facebookside hvor vi legger ut en ABC til varig vekttap og sunn livsstil flere ganger i uken fremover.

 

Flere innlegg