Alle ordrer utenfor Norge fratrekkes 25% VAT!

Akne

AKNE- OG PROBLEMHUD

Akne og problemhud er svært vanlig, særlig i ungdomstiden, og oppleves for mange som svært problematisk.

Mer om akne og problemhud

       

Hyppighet


Akne er svært vanlig og 80-90% opplever dette i løpet av livet, hos de aller fleste i pubertetstiden, men så mye som 5% av befolkningen plages av akne i voksen alder. 2% voksne med akne plager har debut i voksen alder og har lite plager i ungdommen.
Ulike typer / stadier

De fleste har mild til moderat akne med få små forandringer som lett kan behandles. 30-40% har en del kviser i ansikt og på bryst og rygg som er behandlingstrengende. 5-10% har en dypere, alvorlig aknetilstand, hvor det sees dypere, lukkede utbrudd. Her er det betydelig risiko for arrutvikling, og det er viktig at man får riktig behandling av hudlege, gjerne på et tidlig stadium. 
Menn har mer talkjertelgaktivitet enn kvinner.

Årsak


Hovedårsaken til problemhud er økt aktivitet i talgkjertelapparatet. Dette er til dels arvelig (genetisk) betinget. Kjønnshormoner er en betydelig trigger av dette, og man tror at enkelte har celler i talgkjertelapparatet som er overfølsomme for kjønnshormonene. Dette gir overaktive og flere talgkjertelceller, og dermed oppstår det en ubalanse mellom normal og unormal talgdannelse. I tillegg får man inflammatoriske reaksjoner som rødhet, hevelse og ubehag i huden.


Man kommer inn i en ”talgdannersirkel” hvor det igangsettes flere mekanismer som forsterker problemet. Derfor er det viktig å komme i gang med tidlig behandling for å bryte denne sirkelen.

Andre faktorer som påvirker 


Mange har spørsmål angående kosthold og akne, og lurer på om kosten kan være skyld i problemhuden. Man har ikke vitenskapelige holdepunkter for at kost alene kan være årsak til akne. Noen mindre studier har antydet at melkeprodukter kan være en medvirkende årsak, og hos noen svært få kan det være en betydelig faktor. Høyt sukkerinntak gir høy såkalt glycemisk indeks. I dyreforsøk har det vist seg å gi økt kjerteldannelse. Det har imidlertid ikke vært vist sikker sammenheng kost og akne. Høyt sukkerinntak kan slå av hudens normale forsvarsmekanismer en kort periode, og man vil da kunne oppleve enkelte kviseutbrudd. En nyere studie har vist at daglig inntak av grønnsaker har en positiv effekt på akne.

Androgener/testosteron påvirker kvisedannelse. Testosteron øker mest hos gutter i puberteten, men øker også hos jenter. Man tror at det hos enkelte er talgceller som er mer følsomme for testosteron slik at de blir overaktive og danner kviser og problemhud. Det er svært sjelden at man har overproduksjon av kjønnshormon som årsak til akne. Men man skal tenke på det, særlig dersom man får kviser i voksen alder. Stress reduserer kroppens naturlige forsvarsmekanismer og kan hos noen øke kvisetendensen.


Legemidler kan i noen tilfeller trigge kvisedannelse, det mest kjente er kortison enten i krem eller tablettform. Det er som regel forbigående, men kan en sjelden gang trenge behandling. Man kan trygt bruke kortison kremer i ansikt, milde til moderate, og det er kun i 1-3% som kan få noe øket kviseaktivitet av dette. Anabolesteroider kan derimot gi svært alvorlig akne i enkelte tilfeller.


Noen kan få solutløst akne, såkalt Mallorca akne. Denne formen er spesiell fordi den gir et ensartet utbrudd hvor kvisene ikke er i ulike faser. Slike utbrudd varer gjerne 2-4 uker og går over av seg selv. Solbeskyttelse er viktig.  Andre kan oppleve økte utbrudd ved mye kloreksponering fra svømmebasseng. 


Det er en myte at fuktighetskremer, salver gir økt akne. Det er ikke mulig å stenge porer med vanlige kremsalver, men enkelte pomader kan legge seg som en tett hinne over huden og dermed gi økt talgproduksjon.