Alle ordrer utenfor Norge fratrekkes 25% VAT!

Reaksjon på medikamenter

Etter snart 8 år nesten uten utbrudd fikk Inge Thomas en kraftig reasksjon 15 juni etter seks dager på medikamenter for en nerveskade i ryggen.

Bildet ble tatt dagen etter den værste "toppen" og etter en dag med tre ganger spraybehandling/dag med Soothing spray.

Her ser vi et klassisk eksempel på at lidelsen alltid vil ligge latent, til tross for mange problemfrie år, og at det er rødmingsfaktorene som er det eneste vi kan jobbe med.

Stress og uro har alltid vært blant de største faktorene, men medikamenter klatrer stadig "høyere" på listen.

Flere innlegg